<link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/css/video-js.min.css?v=1"><link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/article/css/base.css?v=5"><link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/article/css/index.css?v=35"><link rel="stylesheet" href="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/base/index.css?ysz_v=2.0"><script src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/js/dsbridge.js?v=13" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/dsBridge/main.js?v=26" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/base/fun.js?ysz_v=3" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/js/nativeToWeb.js?v=1" type="text/javascript"></script><div id="ysz-header" style="margin:0;overflow:hidden;"><h1 style="font-size:24px;line-height:1.8;color:#333333;word-wrap:break-word;">我国多种抗新冠病毒药物,有新进展</h1><h2 style="font-size:16px;color:#999999;word-wrap:break-word;"><em style="font-style:normal;margin-right:10px;color:#7f7f7f;display:inline-block;">2021-11-22</em><em style="font-style:normal;margin-right:10px;color:#7f7f7f;display:inline-block;">原创:央视新闻</em></h2></div><p class="brief">目前已经有多种药物完成临床前研究,并进入临床试验阶段。</p><section style="margin: 15px 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei UI&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); overflow-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px 4px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word !important; line-height: 2; letter-spacing: 0px;"><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">新冠肺炎疫情发生以来,我国在医疗救治工作中不断研究探索有效治疗手段,着手开展了抗新冠病毒药物的研发工作。目前已经有多种药物完成临床前研究,并进入临床试验阶段。</span></p></section></section><section><section style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/0A00007C017D457AEAE819080BA6B08C.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; vertical-align: middle; overflow-wrap: break-word ; width: 640px ; visibility: visible ;"/></section></section><section><section><section></section><section><p><br/></p></section></section></section><section><section><p><span class="ysz-ueditor-title-one" style="font-size: 16px; line-height: 28px; font-weight: bold; color: rgb(215, 0, 15); text-align: left;">VV116</span></p><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p></section></section><section><section><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">VV116是由中科院上海药物研究所、中科院武汉病毒研究所和中科院新疆理化技术研究所等国内多家科研机构共同研制的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物。临床前药效学研究显示,VV116在体外对新冠病毒原始病毒株和变异株,例如德尔塔病毒等都有显著的抑制活性作用。</span></p><p><br/></p><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">中科院上海药物研究所沈敬山研究员科研团队与合作科研机构通过在腺病毒小鼠模型上的试验发现,口服VV116可使病毒滴度降低到检测限以下,可以显著改善实验模型动物肺组织病理变化,一系列临床前安全性评价实验显示,VV116的安全性较好且无遗传毒性。</span></p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/0A00007C017D457AEDE63F1B4574DD57.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; vertical-align: middle; overflow-wrap: break-word; width: 640px; visibility: visible;"/><br/></p></section></section><section><section><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">中国科学院上海药物研究所研究员沈敬山介绍,目前,我们现在把它(VV116)叫候选药物,临床前研究全面完成以后,首先在乌兹别克斯坦获准开展临床试验,而且这个临床试验是I期、II期、III期是同时开展。在国内,现在临床试验也在进行中,大家都非常期盼从临床来的数据。<br/></span></p></section></section><section><section><section></section><section><p><br/></p></section></section></section><section><section><p><span class="ysz-ueditor-title-one" style="font-size: 16px; line-height: 28px; font-weight: bold; color: rgb(215, 0, 15); text-align: left;">FB2001</span></p></section></section><section><section><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">在中科院上海药物研究所的另外一间实验室内,科研人员们正在研究的是另一种抗新冠病毒候选药物FB2001,该药物是由中科院上海药物研究所、上海科技大学和中科院武汉病毒研究所等单位共同研发。课题组负责人柳红研究员告诉记者,他们主要针对新冠病毒复制周期过程中的一个非常重要的靶标3CL蛋白水解酶进行创新药研究,FB2001就是他们从实验中发现的一个活性化合物。</span></p><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p></section></section><section><section style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/0A00007C017D457AF204BCB67DCE7EA6.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; vertical-align: middle; overflow-wrap: break-word ; width: 640px ; visibility: visible ;"/></section></section><section><section><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">中国科学院上海药物研究所研究员柳红介绍这个化合物(FB2001)具有非常好的酶的抑制活性,同时在新冠病毒中也有很好的抗病毒的效果。2021年的3月份,在美国进行了I期临床研究。在这个过程中,相关研究工作也发表在《科学》(Science)上。<br/></span></p><p><br/></p><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">据了解,针对抗新冠病毒药物的研发工作,中科院上海药物研究所已经在筛选体系的建设、虚拟筛选、高通量筛选、先导化合物的发现以及后续小分子候选药物的研发方面都取得了很好的进展。<br/></span></p></section></section><section><section><section></section><section><p><br/></p></section></section></section><section><section><p><span class="ysz-ueditor-title-one" style="font-size: 16px; line-height: 28px; font-weight: bold; color: rgb(215, 0, 15); text-align: left;">两款药物均已经进入临床研究<br/></span></p><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p></section></section><section><section><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">中国科学院上海药物研究所所长李佳介绍,两个新药分别都已经完成临床前研究进入临床,一个在美国,一个在乌兹别克斯坦进行临床研究,我相信通过临床I期、II期、III期不断验证,如果能证实我们的药能很好地保护新冠病人的话,对全世界的新冠病人都是一个很重要的支撑。<br/></span></p><p><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p></section></section><section><section style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/0A00007C017D457AF58390F85B8A5B89.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; vertical-align: middle; overflow-wrap: break-word ; width: 640px ; visibility: visible ;"/></section></section>

点赞 4
收藏 9
全部评论
医学界推荐
指南解读
会议报道