<link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/css/video-js.min.css?v=1"><link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/article/css/base.css?v=5"><link rel="stylesheet" href="https://studioyszimg.yxj.org.cn/article/css/index.css?v=35"><link rel="stylesheet" href="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/base/index.css?ysz_v=2.0"><script src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/js/dsbridge.js?v=13" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/dsBridge/main.js?v=26" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/base/fun.js?ysz_v=3" type="text/javascript"></script><script src="https://ysz-web.yxj.org.cn/live/dist/static/js/nativeToWeb.js?v=1" type="text/javascript"></script><div id="ysz-header" style="margin:0;overflow:hidden;"><h1 style="font-size:24px;line-height:1.8;color:#333333;word-wrap:break-word;">2022年4月的上海医务工作者在干吗?</h1><h2 style="font-size:16px;color:#999999;word-wrap:break-word;"><em style="font-style:normal;margin-right:10px;color:#7f7f7f;display:inline-block;">2022-05-18</em><em style="font-style:normal;margin-right:10px;color:#7f7f7f;display:inline-block;">高新跃</em><em style="font-style:normal;margin-right:10px;color:#7f7f7f;display:inline-block;">原创:麻醉MedicalGroup</em></h2></div><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">为信仰而追求、为目标而努力、这是医者仁心的体现,这种感觉在2022年4月的上海疫情中表现得尤其突出。</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">事实上,持续两年多常态化的防疫措施,已经让人们精疲力竭,面对这波疫情的突然爆发,上海医务工作者更是临危不惧、勇于奉献。无数的医务工作者舍小家、顾大家,在疫情刚开始的时候,许多人就吃住在医院,为的是可以随时接受防疫任务调配。</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">在初春乍寒的日子里,他们忍受着寒冷采集核酸样品;在磅礴而至的大雨中,他们紧急集结奔赴封控区域。为保障抗疫,数不清有多少人在无眠的夜里整理物资,又有多少人在无休的凌晨准备早餐,只是为了一个简单的目的:让疫情早日消失、让社会早日回归、让医务人员早日休息。</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">在这场防疫大考中,没有一个医务工作者抱怨不公、没有一个医务工作者违反指令,每一个人都用一颗平凡心,做一点平凡事,尽我所能,为上海的疫情终结而努力。这种民族和社会的凝聚力,必将战胜一切困难和苦难。</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">最近上海疫情明显好转,社会回归正常指日可待,在这曙光乍现的时刻,让我们一起回顾上海市浦东新区浦南医院在这一段时间的辛苦付出,该院负责多家方舱医院、隔离点、核酸采样、急诊保障、住院手术等多项任务。</span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">让我们致敬伟大时代的抗疫英雄,每一位医务工作者都是勇立潮头的强者!</span></p><p><br/></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; text-align: justify;"></span><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; text-align: justify;">1.接到方舱工作指令后迅速组队出发</span></strong></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; text-align: justify;"><br/></span></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBDD78F75B69DD2534.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; visibility: visible ; width: 578px ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; text-align: justify;">2.方舱场地偏远,医务人员乘坐各种交通工具进入工作区域</span></strong></p><p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; text-align: justify;"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBDF3B85D950360F7B.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; text-align: justify;">3.开着三轮车的医务人员,可以运送人和物资,提高工作效率</span></strong></p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBE0F36CCD533D9567.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; text-align: justify;">4.方舱志愿者和医务人员合影告别</span></strong></p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBE28953273D608658.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">5.医务人员为方舱里的患者开放静脉通路用于治疗</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBE46890575220A4FA.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">6.医务人员引导方舱患者入驻</span></strong></strong><br/></p><p><strong><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBE5DAB26F35F65718.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">7.举牌告示医务人员做好自身防护</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBE782FC12791E2DB8.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">8.医务人员乘坐三轮车外出采集核酸</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBE907978E13CCED8A.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">9.采集工作已准备好,静候检测人群到来</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBEB2E119F67012438.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">10.认真采集核酸的样子很美</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBED1ACB774AED8057.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">11.采样结束后整理标本,做到万无一失</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBEEF953687D3AD086.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">12.采集工作结束,盼疫情早日消灭</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBF0C5E2D83E77DB9D.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">13.深夜采集工作结束,大家精神依旧神采飞扬</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBF26E418E775FCD0C.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">14.转场采集核酸是常态,匆忙间囫囵一口</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBF46FEEA07C3736D0.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">15.留守医务人员为急诊手术保驾护航</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBF657C651423A4CAA.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);">16.穿着防护服的医务人员为产妇做手术</span></strong></p><p><strong style="text-align: justify; white-space: normal;"><span class="ysz-ueditor-content" style="font-size: 16px; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></strong></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img" src="https://studioyszimg.yxj.org.cn/AC14B1A30180D4FBF8569D1A0E783296.jpg" alt="图片" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; box-sizing: border-box ; overflow-wrap: break-word ; width: 578px ; visibility: visible ;"/></p><!--auditorInfo-->

点赞 4
收藏 2
全部评论
医学界推荐
指南解读
会议报道